Miljø- og Planlægningsudvalget 2005-06
KOM (2003) 0644 Bilag 7
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
25. november 2005
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-
riets besvarelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg af spørgsmål
nr. 5 (alm. del – bilag).