Kommissionsforslag

Samling: 2006

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning vedrørende et forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om anvendelse på EF-institutioner og -organer af bestemmelserne i Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
17-02-2006
Modtaget:
17-02-2006
Omdelt:
17-02-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik