Skatteministeriet                                J. nr. 2004-231 - 0041 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 124 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift  af  ledningsført  vand  og  lov  om  registreringsafgift  af motorkøretøjer    m.v.    (Nedsættelse    af    visse    afgifter    på virksomheders ressourceforbrug m.v.). Hermed eftersendes til udvalgets orientering kopi af høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer samt kommentar hertil. Kristian Jensen                        /John Fuhrmann
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) støtter ophævelsen af bilaget til vandafgiftsloven, og ser gerne, at bilaget til elafgiftsloven ophæves med samme begrundelse. For kommentar hertil henvises til tidligere oversendelse af høringssvar, og kommentar heri til henvendelsen fra DRRB.
-----------------------------------------------------------------------------| | Foreningen af Statsautoriserede Revisorer                  | | Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91         | | Telefax nr. 33 11 09 13  e-mail: fsr@fsr.dk  Internet: www.fsr.dk | |-----------------------------------------------------------------------------| Skatteministeriet Departementet Att.: Anne Kristine V. Krog email : jn@skm.dklsh@skm.dkavk@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 25. november 2004 X:\Faglig\HORSVAR\2004\H128-04.doc Vedr.:  Forslag  til  lov  om  ændring  af  lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,  lov  om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift  af  elektricitet,  lov  om  afgift  af  ledningsført vand og lov om registretingsafgift  af  motorkøretøjer m.v. (Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug m.v.) FSRs Momsarbejdsgruppe har gennemgået det ovenfor nævnte forslag, fremsendt pr. e-mail den 16. november 2004. FSR er meget positiv over for at bilaget til vandafgiften fjernes. Det  siges  i de generelle bemærkninger til forslaget, at baggrunden herfor er følgende: 1.       Kommissionen mener, at der er tale om ulovlig statsstøtte 2.       Det vil forenkle lovgivningen 3.       Afgrænsningen i bilaget har givet anledning til flere sager ved Landsskatteretten og domstolene. Det  siges  afslutningsvis  i  bemærkningerne,  at af hensyn til EU-retten, forenkling  og  udligning  af  forskellige erhverv fjernes vandafgiften med virkning fra 1. januar 2004. Det  samme bilag findes også som bilag til el-afgiftsloven. FSR skal anmode skatteministeren  om  også  at fjerne bilaget til el-afgiftsloven, netop af hensyn til EU-retten, forenkling og udligning af forskellige erhverv. Dette bilag  har  givet anledning til store fortolkningsproblemer, og det er ikke rimeligt, at visse erhverv skal betale el-afgift og andre slipper fri. Det  skal  i  øvrigt  tilføjes, at der bør være en overgangsbestemmelse for løbende leverancer. Med venlig hilsen John Bygholm                     Niels Ebbe Andersen formand for Skatteudvalget                   fagdirektør