L 131 Forslag til skatteforvaltningsloven.
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2004-05 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om overvejelser om habilitet der ligger til grund for § 15, stk. 1, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 1/11 04 fra HK/Kommunal, til skatteministeren.
PDF HTML Spm. om kommentar til henvendelse af 1/11 04 fra Det Kommunale Kartel vedrørende høringssvar over kommunalreform.
PDF HTML Indskannet 13/1-05, 2 sider
PDF HTML Spm. om forhandlingerne med medarbejderne om fremtidigt arbejdssted ikke skal være bragt på plads inden den 1. juli 2005, hvor skatteforvaltningsloven træder i kraft, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om en ligeværdig fusion mellem den kommunale og den statslige skatteforvaltning, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om at redegøre for den difference, som fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, mellem de 5752 årsværk inden for den kommunale skatteforvaltning og de 4800 årsværk, der skal overføres til ToldSkat pr. 1. juli 2005, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om borgere og virksomheder frit kan vælge, hvilket af de kommende skattecentre som de ønsker at henvende sig til, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om ministeren i forlængelse af spm. 32 vil afvise, at den tidligere skatteminister bl.a. som begrundelse for fremsættelsen af lovforslag L 131 i samlingen 2002-03 har fremført, at skatteligning og betjening af ankenævnssekretariatet ikke har kunne v
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik