§ 20-spørgsmål S 1 Om konsekvenserne for Færøerne og Grønland ved tilslutning til EU-traktaten.
Til: Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V)
Dato: 04-10-2004
Samling: 2004-05 (1. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 01-10-2004
Endelig besvarelse 06-10-2004
Spørgsmålets ordlyd:
Hvordan vil statsministeren sikre, at den redegørelse for konsekvenserne for Færøerne og Grønland af, at Danmark tilslutter sig EU-traktaten, som statsministeren har lovet, reelt bliver uvildig, når Udenrigsministeriet i sit svar på spørgsmål nr. S 4884 af 4. august 2004 tilsyneladende har fået den opfattelse, at ministeriet selv skal udarbejde en sådan redegørelse?
Skriftlig begrundelse:
Spørgeren anmodede i et brev af 30. april 2004 statsministeren om, at regeringen fremskaffer en uvildig analyse af konsekvenserne af en eventuelt kommende vedtagelse af en EU-forfatningstraktat i forhold til beslutningsprocedurerne mellem Danmark, Grønland og Færøerne med speciel vægt på de områder, der ikke er overgået til hjemmestyreregulering. Spørgeren bad i brevet regeringen sikre, at en sådan undersøgelse af alle måtte betragtes som uvildig ved at bede det nye udenrigspolitiske institut, DIIS, om at foretage en sådan analyse, idet spørgeren stadig er af den opfattelse, at den mest nødvendige afklaring ligger inden for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Men hovedsagen for spørgeren er, at vi fra Grønland og Færøerne får en uvildig ekspertbedømmelse af den udvikling, som Danmark nu er på vej ind i med os som medlemmer af Danmark, men ikke medlemmer af EU. Statsministeren svarede den 18. maj i år, at han havde forståelse for den bekymring, der fra færøsk og grønlandsk side blev udtrykt i forbindelse med en kommende forfatningstraktat for EU og oplyste, at han derfor har rettet henvendelse til udenrigsministeren om at foranstalte udarbejdelse af en sådan nærmere redegørelse for disse problemstillinger. Spørgeren hæftede sig særligt ved, at statsministeren udtrykkeligt undlod at skrive, at han havde bedt Udenrigsministeriet om selv at udarbejde redegørelsen. Udenrigsministeriet har nu svaret, at ministeriet af statsministeren er blevet bedt om at udarbejde en redegørelse om konsekvenserne for Færøerne og Grønland af en mulig ændring af grundlaget for samarbejdet i EU, hvilket giver grund til at frygte, at Grønland og Færøerne netop ikke får en uvildig ekspertundersøgelse af disse afgørende forhold for vores lande.

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik