L 106 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love.
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)).
Af: Undervisningsminister Bertel Haarder (V)
Udvalg: Uddannelsesudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 59

Til:
undervisningsminister Bertel Haarder (V)
Dato:
20-04-2005
Samling:
2004-05 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren uddybe baggrunden for, at klageinstansen for elever på de grundlæggende social og sundhedsuddannelser og på pædagogisk grunduddannelse overgår til den regionale statsforvaltnings virksomhed – i stedet for det tvedelte klagesystem, som foreslået i høringssvaret fra FOA og PMF.

Endeligt svar

Dokumentdato:
09-05-2005
Modtaget:
09-05-2005
Omdelt:
10-05-2005
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik