Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk 11. april 2005 Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg I forbindelse med behandlingen af (L 103) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Afskæring af statstilskud og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende) har Folketingets Uddannelsesudvalg i brev af 16. marts 2005 (L 103) blandt andet stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål 2: ”Hvilke faglige og sproglige krav stilles der i dag til optagelse af uden- landske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser på de enkelte uddannelsesinstitutioner?” Svar: Jeg henviser til mit svar på det enslydende spørgsmål 6 til L 102, forslag til Lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mel- lemlange videregående uddannelser. Dette svar fremsendes i 5 eksemplarer. Med venlig hilsen Bertel Haarder