Europaudvalget 2004-05 (2. samling)
S 1060
Offentligt
164763_0001.png
FOLKETINGET
Den 28. april 2005
Spørgsmål nr. S 1060
SPØRGSMÅL
til
skriftlig besvarelse
Til fødevareministeren den 28. april 2005 af:
Per Clausen (EL):
»Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 859 sikre, at der også
fremover ansættes de fornødne midler til udvikling og forsøg med selektive
redskaber?«
(Spm. nr. S 1060 (2. samling)).
Spørgsmålet er stillet i henhold til forretningsordenens § 20. Spørgeren udbeder
sig skriftligt svar, der bedes tilstillet Folketingets Lovsekretariat i 80 eksempla-
rer. I svaret bedes anført spørgsmålets nummer.
Svaret bedes endvidere sendt elektronisk til spørgeren på e-post-adressen el-
pecl@ft.dk og til
Lovsekretariatet
på lov@ft.dk.
Til
fødevareministeren