§ 20-spørgsmål S 1461 Om overenskomst med Danske Fysioterapeuter.
Til: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Dato: 17-05-2005
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 17-05-2005
Endelig besvarelse 31-05-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren bekræfte, at en ny formulering i overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter, der indeholder en negativ afgrænsning af begrebet »et svært fysisk handicap«, ikke tilsigter en stramning af gældende regler?
Skriftlig begrundelse:
I den nye overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter er målgruppen for vederlagsfri fysioterapi fastlagt ud fra en definition på »et svært fysisk handicap«, som siger, at »en patient, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse, har ikke et svært handicap«. Denne formulering er af praktiserende læger, der visiterer til vederlagsfri fysioterapi, blevet opfattet som en stramning, og der foreligger en række konkrete tilfælde af, at henvisning eller genhenvisning er blevet afslået. Dette skyldes blandt andet, at begrebet »hjælp« opfattes som f.eks. hjemmehjælp eller en hjælperordning efter servicelovens § 77, men i Sundhedsstyrelsens hidtidige praksis er begrebet »hjælp« forstået meget bredere og omfatter f.eks. også hjælp fra ægtefælle, samlever, børn og andre. Faktisk er det Sundhedsstyrelsen og altså hverken Sygesikringens Forhandlingsudvalg eller Danske Fysioterapeuter, der fastlægger målgruppen for vederlagsfri fysioterapi. Ministeren bedes derfor præcisere, at der trods den nævnte uheldige formulering i overenskomsten ikke er tilsigtet nogen ændring af målgruppen for vederlagsfri fysioterapi.

Endeligt svar

Dokumentdato:
31-05-2005
Modtaget:
31-05-2005
Omdelt:
31-05-2005

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik