§ 20-spørgsmål S 2309 Om moms af købsmomsen for firmaer anvender underleverandører til mad og kørsel til pensionister.
Til: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato: 24-06-2005
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 24-06-2005
Endelig besvarelse 30-06-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren bekræfte, at der ikke er belæg for at momsfritage praktisk hjælp under fritvalgsordningen jf. momslovens §13, stk. 1, nr. 2, når den danske lovgivning skal fortolkes i overensstemmelse med EU’s 6. momsdirektiv og EF-domstolens efterfølgende præcisering af dette?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til EF-domstolens dom C-141/00, der fastslår i henholdsvis præmis 40 og 41, at det kun er virksomheder, som også yder ambulant pleje, altså direkte social forsorg og bistand, der kan fritages for moms. I det omfang, at virksomheder udelukkende producerer og distribuerer mad og derfor ikke yder ambulant pleje, er de ikke omfattet af begrebet ydelser med nær tilknytning til social forsorg og bistand. Dermed kan ydelser fra virksomheder, der udelukkende producerer og distribuerer mad ikke være momsfrie.

Endeligt svar

Dokumentdato:
30-06-2005
Modtaget:
30-06-2005
Omdelt:
30-06-2005

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik