§ 20-spørgsmål S 2315 Om forhøjelse af lufthavnsudgifter i Færøerne.
Til: Transport- og energiminister Flemming Hansen (KF)
Dato: 24-06-2005
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 24-06-2005
Endelig besvarelse 29-07-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Kan ministeren bekræfte, at der igen er konkrete planer om at forhøje lufthavnsafgifterne for Vágar Lufthavn i Færøerne, og hvordan vil ministeren i givet fald begrunde de store takstforhøjelser over for de rejsende, operatørerne og rejseselskaberne, specielt set i lyset af gentagne politiske udmeldinger om »ligestillede parter i det danske rige«?
Skriftlig begrundelse:
De seneste år, er der gentagne gange iværksat takstforhøjelser for lufthavnsafgifterne for Vágar Lufthavn, som reguleres i det såkaldte »Takstregulativ for Vágar Lufthavn under Statens Luftfartsvæsen«. Forhøjelserne har ifølge spørgerens kendskab været store de seneste par år. Disse forhøjelser rammer direkte billetprisen for den enkelte rejsende til og fra Færøerne. De er dermed til stor gene for rejsende, operatører og rejseselskaber såvel økonomisk som administrativt. Nu er der ifølge spørgerens oplysninger igen planer om at ændre takstregulativet og forhøje lufthavnsafgifterne for Vágar Lufthavn med yderligere 30 pct. midt i højsæsonen for rejseaktiviteter. Dermed vil takstforhøjelserne nærme sig en fordobling af taksterne inden for en meget kort tidsramme. Det siger sig selv, at ændringer i lufthavnsafgiften, som påvirker den aftalte billetpris og endog fører til ekstraafgifter for allerede købte og betalte billetter, er lidet befordrende for den enkelte rejsende og for hele rejse- og turistindustrien i Færøerne. Er oplysningerne rigtige om planlagte forhøjelser, må det siges at være kritisabelt, og der må advares mod at gennemføre dem, af flere grunde. Dels er der konkrete planer om, at de færøske myndigheder skal overtage Vágar Lufthavn. Dels driver Statens Luftfartsvæsen efterhånden kun lufthavnene i Vágar og på Bornholm, og disse står derfor i en anden konkurrencesituation end øvrige lufthavne. Det vil derfor være meget svært at se sammenhængen mellem en statslig forhøjelse af lufthavnsafgifterne her i relation til de gentagne politiske meldinger om »ligestillede parter i et det danske rige«.

Endeligt svar

Dokumentdato:
29-07-2005
Modtaget:
29-07-2005
Omdelt:
29-07-2005

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik