§ 20-spørgsmål S 666 Om indkomstskatten.
Til: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato: 08-04-2005
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 08-04-2005
Endelig besvarelse 19-04-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Er ministeren - i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 1637 - enig i, at indkomstskatten i pct. af bruttoindtjeningen i årene 1989 til år 2000 (før tonnageskatten) er betydeligt højere end samme procent i gennemsnit for årene 2002 og 2003 (efter et stort antal rederier er overgået til tonnageskat), om end der i begge tilfælde er tale om meget små procenter, og vil ministeren beregne en årlig gennemsnitlig skatteprocent for rederierne (indkomstskatten sat i forhold til bruttoindtjeningen)?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Endeligt svar

Dokumentdato:
19-04-2005
Modtaget:
19-04-2005
Omdelt:
20-04-2005

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik