§ 20-spørgsmål S 86 Om revision af regnskaber og årsrapporter m.v..
Til: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato: 01-03-2005
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 01-03-2005
Endelig besvarelse 07-03-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren udforme en oversigt over, hvilke love, bekendtgørelser og cirkulærer samt andre bindende regler som stiller krav om revision af regnskaber og årsrapporter, således at oversigten inddeles i ressortområder svarende til ministeriernes ansvarsområde?
Skriftlig begrundelse:
I regeringsgrundlaget ’Nye mål’ fremgår det på side 45, at ’Danmark er blandt de tre eneste europæiske lande, som i dag stiller krav om revisionspligt over for små selskaber. Derfor vil regeringen i 2005 fremsætte forslag om en reduktion af den lovpligtige revision for små selskaber’. Imidlertid stiller det offentlige ofte krav om revision af regnskaber og årsrapporter gennem lovgivningen, hvor revisionskravet ofte går videre end årsregnskabslovens bestemmelser (f.eks. når der er tale om forvaltningsrevision). Imidlertid er der ingen samlet oversigt over, hvor i lovgivningen der er revisionskrav. F.eks. kræver Rigsrevisionens modelinstruks, at når der gives offentlig støtte til f.eks. bistandsprojekter og private skoler, så skal der udarbejdes en såkaldt revisions- og regnskabsinstruks. Det er spørgeren bekendt, at bl.a. Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet udformer disse instrukser. Dertil kommer, at mange reguleringer også kræver, at der afgives erklæringer og foretages revision. Det gælder f.eks. i lukkeloven og i forbindelse med næringslovgivningen. Desuden er det et krav, at udførelse af en række opgaver, som kompetencemæssigt er forankret i det offentlige, men udøves af private aktører, kræver, at de pågældende aktører bliver revideret af en beskikket revisor. Endelig er der også tale om, at offentlige myndigheder kræver revision, selv om der ikke er et lovgivningsmæssigt krav (f.eks. ved indgåelse af kontrakter med private virksomheder). Spørgeren finder det vigtigt at få kortlagt, hvor meget lovgivningen (udover årsregnskabsloven) og de offentlige forvaltninger kræver af dokumentation og sikkerhed i form af revision, når regeringen agter at lempe revisionspligten for private små selskaber ved en ændring af årsregnskabsloven. Revisionskravet vil nemlig stadig gælde for en række områder, selv om revisionspligten fjernes i årsregnskabsloven.

Endeligt svar

Dokumentdato:
07-03-2005
Modtaget:
07-03-2005
Omdelt:
07-03-2005

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik