Det Udenrigspolitiske Nævn 2004-05 (2. samling)
S 210
Offentligt
152509_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
j.nr. 105.Iran.6
Besvarelse af spørgsmål nr. S 210 stillet til udenrigsministeren af MF Villy Søvndal (SF) den 10.marts 2004.Spørgsmål nr. S 210:”Er den danske regering orienteret om de amerikanske overvejelser for så vidt angår Iranseventuelle udvikling/besiddelse af a-våben?”
Svar: Sagen vedrørende Irans nukleare aktiviteter indgår i den løbende drøftelse af udenrigspolitiskeemner i forbindelse med dansk-amerikanske konsultationer. Det bemærkes i den forbindelse, atUSA’s udenrigsminister, Condoleezza Rice, i en pressemeddelelse af 11. marts 2005 udtrykkeramerikansk påskyndelse af og støtte til de diplomatiske bestræbelser, som Frankrig, UK ogTyskland (bistået af EU’s Rådssekretariat) p.t. udfolder over for Iran.