Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk minff@minff.dk Folketingets Lovsekretariat Den 4. august 2005 J.nr. 391-1/ Folketinget har ved brev af 18. juli 2005 udbedt sig min besvarelse af følgende af Jørgen Arbo  -Bæhr (EL) stillede spørgsmål: Spørgsmål nr. S 2607: ”Er forskere, der forsker ved offen tlige forskningsinstitutioner, omfattet af en central barselsfond, også hvis forskningen er helt eller delvis finansieret af private organisationer, virksomheder og/eller offent- lige og private fonde?” Svar: Der eksisterer ikke i dag en central barselsfond. Derfor er forskere heller ikke omfattet. Hvis forskerne er offentligt ansatte, vil deres arbejdsgiver være omfattet af de generelle regler på det statslige område. Hvis de er privatansatte, vil det afhænge af, om de og arbejdsgiveren er omfattet af en overenskomstaftale, som indeholder en barselsudligningsordning. Det vil således være ansættelsesforholdet, der er afgørende. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål S 2608 (2. samling).   Lars Barfoed /Astrid Ravnsbæk