Side 1/1 Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 4. august 2005 (S 2743) Spørgsmål S 2743: ”Vil ministeren i forlængelse af svarene spørgsmål nr. S 2582 og 2583 oplyse, hvilke typer af mishandling der er omtalt i auditørrapporten, og oplyse, om svarene skal forstås sådan, at forsvaret  ikke  har  kendskab  til  nogen  hændelse,  der  kunne  medføre  de  problemer,  der  er grundlag for arbejdsskadesagen?” Svar: For vidt angår første del af spørgsmålet, skal jeg henvise til besvarelsen af spørgsmål S 2582 om tolkens oplevelser i Camp Kandahars Detention centre. For vidt angår anden del af spørgsmålet om hændelser, der muligt kunne medføre de pro- blemer, der er grundlaget for arbejdsskadesagen, skal dette formentlig netop vurderes under arbejdsskadesagen, hvorfor jeg ingen kommentarer har hertil.