Skatteministeriet J.nr.  2005-118 - 0057 Den S 85 og 86 Til Folketingets Lovsekretariat Hermed fremsendes svar på spørgsmål S   85 og 86 indleveret af Colette L Brix (DF). Kristian Jensen /René Mikkelsen
Side 2 Spørgsmål:   Vil  ministeren  udforme  en  oversigt  over,  på  hvilket  områder  der  kræves revision af regnskaber og årsrapporter, hvor kravet ikke kan henføres til bindende regler i lovgivningen, og herunder inddele oversigten i ressortområder svarende til ministeriernes ansvarsområder? Svar:  Jeg  har  aftalt  med  økonomi-  og  erhvervsministeren,  at  da  han  har  modtaget  et enslydende spørgsmål (S 84), vil han svare på begge ministres vegne. Spørgsmål:   Vil  ministeren  udforme  en  oversigt  over,  hvilke  love,  bekendtgørelser  og cirkulærer  samt  andre  bindende  regler  som  stiller  krav  om  revision  af  regnskaber  og årsrapporter, således at oversigten inddeles i ressortområder svarende til ministeriernes ansvarsområder. Svar:  Jeg  har  aftalt  med  økonomi-  og  erhvervsministeren,  at  da  han  har  modtaget  et enslydende spørgsmål (S 87), vil han svare på begge ministres vegne.