Folketingets Finansudvalg

København, den 31. maj 2006

Sagsnr.:  6705

 

 

 

Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 24. maj 2006 (Vedr. Aktstk. 146 - § 24) udbedt sig min besvarelse af spørgsmål 2:

 

Spørgsmål 2:

 

”Det ønskes oplyst, hvem der har foretaget indstillingerne om tilsagn og afslag.”

 

Svar:

 

Indstillingerne om tilsagn og afslag foretages af Landlegatudvalget, der har til formål at rådgive fødevareministeren ved vurderingen af ansøgninger. Landlegatudvalget består p.t. af Fødevareministeriets departementschef (formand) og to repræsentanter for Dansk Landbrug (vicefm. Henrik Høegh og vicefm. Ib W. Jensen).

 

 

 

 

Hans Chr. Schmidt

 

                                                                                              / Aase Thusholt-Madsen