Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

1

400.C.2-0

EUK

2. maj  2006

 

 

 

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Beskæftigelsesministeriets notat om Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2005/2354 af 7. februar 2006 om gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse.