Bilag til udenrigsministerens Forsvarsudvalget skrivelse af 23. januar 2006 (B 63 –  spørgsmål 109) (offentligt) Spørgsmål nr. 109: Som opfølgning på spørgsmål 10 bedes ministeren tilkendegive, hvorvidt ministeren er enig i FE’s vurdering, om at udenlandske tropper mod hensigten er medvirkende til at svække moderate kræfter i Irak Svar: Det er regeringens opfattelse, at den igangværende politiske proces i Irak frembyder de bedste muligheder for at opnå etableringen af et demokratisk, pluralistisk, føderalt og forenet Irak.   Den multilaterale sikringsstyrke har været en afgørende forudsætning for, at det er lykkedes at gennemføre den af FN opstillede demokratiseringsproces på trods af politiske og religiøse ekstremisters forsøg på at afspore processen med vold og terror.