Erhvervsudvalget 2005-06
KOM (2005) 0593 Bilag 2
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
6. marts 2006
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og Er-
hvervsministeriets grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar og om finansiel
garanti, KOM(2005) 593 af 23. november 2005.