Miljø- og Planlægningsudvalget 2005-06
KOM (2005) 0718 Bilag 2
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
15. marts 2006
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministeriets
reviderede grundnotat om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Euro-
paparlamentet om en temastrategi for bymiljøet, KOM(2005) 718 endelig.
Materialet er ligeledes sendt til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.