Til Folketingets Kulturudvalg
 
På initiativ af Århus Kommune og Århus-egnens Lokalradio-og TV-Nævn, har Århus kommune samt Lokalradio-og TV-Nævnene i Århus, Aalborg og Randers besluttet at fremsende vedlagte henvendelse til Folketingets Kulturudvalg forud for Udvalgets behandling af L38.
Henvendelsen vil evt. senere blive suppleret af flere kommuner/nævn.
 
 
Med venlig hilsen
Lars Lyngsdal
Århus kommunes Fritids-og Kulturforvaltning Vestergade 55 8000  Århus C
 
(See attached file: 3h-brev til Folketinget.rtf)