§ 20-spørgsmål S 1356 Om forhandlingerne mellem Amtsrådsforeningen og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker.
Til: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Dato: 07-12-2005
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 07-12-2005
Endelig besvarelse 22-12-2005
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren drage en konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne den 23. november 2005 mellem Amtsrådsforeningen og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark - og i givet fald hvilken?
Skriftlig begrundelse:
Forhandlingerne mellem Amtsrådsforeningen og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark om fornyede aftaler for 2006 brød sammen den 23. november 2005. Der kunne ikke opnås enighed om takstniveauet. Amtsrådsforeningen har i forhandlingerne fastholdt, at taksterne samlet set skal ligge under DRG-niveau svarende til niveauet for taksterne for 2005. Sammenslutningen af Privatospitaler og Privatklinikker har på sin side afvist, at privathospitaler kan udføre behandlinger til den pris, som gælder i offentligt regi. Sammenslutningen mener, at privathospitaler har en dyrere omkostningsstruktur og derfor har krav på højere takster. Omvendt mener Amtsrådsforeningen, at privathospitalerne har færre udgifter end offentlige sygehuse, bl.a. fordi de ikke skal dække akut virksomhed samt udgifter til uddannelse af læger og forskning. Uenigheden, der ikke er af ny dato, understreger behovet for at få udredt, hvilke forskelle i omkostningsstruktur der gør sig gældende for henholdsvis offentlige og private sygehuse. Det er den eneste måde at få skabt grundlaget for en lige, fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse.

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik