§ 20-spørgsmål S 2300 Om servicedirektivets artikel 5.
Til: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Dato: 30-01-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 30-01-2006
Endelig besvarelse 08-02-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Føler ministeren sig tryg ved, at Europa-Kommissionens forslag til servicedirektivets artikel 5, stk. 2 (»Når medlemsstaterne anmoder en tjenesteyder eller en tjenestemodtager om et certifikat, en attest eller ethvert andet dokument som bevis for opfyldelsen af et krav, accepterer de ethvert dokument fra en anden medlemsstat, der tjener samme formål, eller hvoraf det fremgår, at det pågældende krav er opfyldt. De kræver ikke dokumenter fra en anden medlemsstat i form af originaler, bekræftede kopier eller bekræftede oversættelser, undtagen i tilfælde, der er omhandlet i andre fællesskabsinstrumenter, eller i undtagelsestilfælde, som er objektivt begrundet i et tvingende alment hensyn.«), forbyder medlemsstaterne at stille krav til udformning og indhold af certifikater, attester eller andre dokumenter fra et af de 24 andre EU-lande, når dokumentet efter dansk ret er påkrævet for at udføre en aktuel tjenesteydelse?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 2297.
Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
03-03-2006
Modtaget:
03-03-2006
Omdelt:
03-03-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik