§ 20-spørgsmål S 2819 Om risiko for førstegangsfødende bliver klippet.
Til: Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Dato: 23-02-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 23-02-2006
Endelig besvarelse 24-02-2006
Supplerende besvarelse 23-03-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Hvilken type førstegangsfødende har størst risiko for at blive klippet, jf. svar på spørgsmål nr. S 2065, hvori ministeren svarer, at der er forskel på gruppen af fødende på de forskellige fødesteder, og at dette har betydning for antallet af klip?
Skriftlig begrundelse:
Ministeren har formelt set svaret på spørgerens spørgsmål vedrørende klip i mellemkødet hos førstegangsfødende. Desværre svarer ministeren ikke på det, spørgeren spørger om, hvorfor spørgeren prøver igen. Ministeren svarer i spørgsmål nr. S 2065, at der er geografiske forskelle for anvendelsen af klip i mellemkødet, hvilket svarer meget godt overens med den opfattelse spørgeren havde fået af at læse Sundhedsstyrelsens tal, der netop viser, at en førstegangsfødende har 28,8% chance/risiko for at blive klippet på Fredericia, hvorimod tallet for klip hos førstegangsfødende kun er 9,5% i Ålborg. Ministeren svarer desuden, at nogle fødselssteder har en meget stor andel af ukomplicerede andengangsfødsler, hvor klip i mellemkødet sjældent anvendes. Men de tal, spørgeren refererer, omfatter udelukkende førstegangsfødsler, hvorfor det er svært at se relevansen for at inddrage andengangsfødsler i besvarelsen. Tilbage står, at det er argumenterne om de geografiske forskelle, ligesom der er forskel jordemødrene imellem, på hvor hyppigt de udfører indgrebet. Ministeren skriver desuden i sin besvarelse på spørgsmål nr. S. 2054, at de senere års forskningsresultater dokumenterer, at klip i mellemkødet øger risikoen for bristning af lukkemusklen, og at der således ikke er nogen indikation for at anvende klip i mellemkødet som rutineindgreb, hvorfor det virker besynderligt, at der åbenbart gøres så lidt for at nedbringe antallet af klip især på de fødesteder, hvor der er en voldsom andel af klip blandt førstegangsfødende. Endelig svarer ministeren, at antallet af ansatte på fødestuen ikke skønnes at spille nogen rolle for antallet af klip. Samtidigt siger formanden for landets jordemødre, Lillian Bondo, at jordemødrene på grund af arbejdspres og for lidt personale ikke altid har mulighed for at give fødende den omsorg, som de har krav på.

Supplerende svar

Dokumentdato:
23-03-2006
Modtaget:
23-03-2006
Omdelt:
23-03-2006

Endeligt svar

Dokumentdato:
24-02-2006
Modtaget:
24-02-2006
Omdelt:
24-02-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik