§ 20-spørgsmål S 3689 Om kulbrinteskatteloven.
Til: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato: 30-03-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 30-03-2006
Endelig besvarelse 04-04-2006
Supplerende besvarelse 26-05-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren besvare spørgsmål 93 til behandlingen af L62 - Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, vedtaget i samling 2003/2004, under forudsætning af, at olie og gasmængder, efter Energistyrelsens nyeste skøn, og kendte indvundne mængder, d.v.s. reserver plus prospektive ressourcer for DUC-koncessionens område, og et scenarium for 2004 med en oliepris svarende til gennemsnittet for 2004 stigende med 0,4 USD pr. år frem til 2042 i 2006 priser, med den gennemsnitlige dollarkurs for 2004, inflationsrate og diskonteringsrente for 2004, og tilsvarende et scenarium for 2005, med en oliepris svarende til gennemsnittet for 2005 stigende med 0,4 USD pr. år frem til 2042 i 2006 priser, med den gennemsnitlige dollarkurs for 2005, inflationsrate og diskonteringsrente for 2005?
Skriftlig begrundelse:
En stigningstakt på 0,4 USD pr. år er valgt med baggrund i de oprindelige forudsætninger for Nordsøaftalen.

Supplerende svar

Dokumentdato:
26-05-2006
Modtaget:
26-05-2006
Omdelt:
26-05-2006

Endeligt svar

Dokumentdato:
04-04-2006
Modtaget:
04-04-2006
Omdelt:
04-04-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik