§ 20-spørgsmål S 5154 Om et FN-forbud mod bundtrawlsfiskeri i dybhavet
Til: Fødevareminister Hans Christian Schmidt (V)
Dato: 26-05-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 26-05-2006
Endelig besvarelse 12-06-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren redegøre for den danske regerings holdning til et FN-forbud mod bundtrawlsfiskeri i dybhavet, herunder hvilket videnskabeligt grundlag regeringen bygger sin holdning på, og vil ministeren garantere, at den danske regering ikke vil gå imod færøske myndigheders indstillinger i sagen, hverken i EU, FN eller andre internationale fora?
Skriftlig begrundelse:
Der har i nogen år været ført en international kampagne mod trawling uden for fiskerigrænserne. En international koalition, Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), har kørt en stor kampagne de senere år, som anbefaler et FN-forbud mod bundtrawling i dybhavene. Denne kampagne, som Greenpeace er med i, bygger for det meste på en rapport fra 2004: »High Seas Bottom Trawl Fisheries and Their Impacts on The Biodiversity of Vulnerable Deep-Sea Ecosystems« skrevet af Matthew Gianni for bl.a IUCN og WWF. Rapporten kommer til det mærkelige og uventede resultat, at det særligt er i Nordatlanten, at dybhavets spændende diversitet er truet af trawlfiskeri. Danmark/Færøerne udpeges som et af 11 lande, som i 2001 stod for 95 pct. af trawlerfangsten i verdens dybhave. Dette er helt misvisende. De store problemer i dybhavsfiskerierne globalt er de store fiskerier i Stillehavet. NEAFC, som er den regionale fiskeriforvaltningskommission for Nordøstatlanten, har påvist, at rapporten er vildledende med store fejl i behandling af fangstdata og i definitionen af, hvad dybhavsfiskeri er, hvilket gør, at rapporten kommer til et helt forkert resultat. Al fremgang i international fiskeriforvaltning i de senere år i henhold til FN's fiskebestandsaftale fra 1995 er sket ved at styrke de regionale organisationer. F.eks. har NEAFC fredet 5 store områder i internationalt farvand i henhold til forsigtighedsprincippet. NEAFC har endvidere vedtaget at reducere fiskeriindsatsen i fiskerier efter dybvandsarter i international farvand generelt med 30 pct. Det ville være et stort tilbageskridt, hvis ansvaret nu tages fra det regionale niveau og tilbage til FN's generalforsamling. Den danske regeringens udmeldinger i denne sag har været hidtil været dobbelttydige. Noget kunne tyde på, at den danske regering i EU-sammenhæng vil støtte et forbud for at imødegå Greenpeace, men vel vidende at EU ikke samlet vil støtte forslaget (idet Spanien og Portugal vil blokere) - og dermed kan Danmark så at sige køre et friløb i sagen. Men hvis Danmark indtager én holdning i EU-regi, vil det blive svært at indtage en anden holdning i FN eller NEAFC. Danmark har ikke eget fiskeri i dybhavene, og det er kun Færøerne - og muligvis Grønland - der vil blive ramt af et forbud. Derfor ønskes en klar og konsekvent stillingtagen fra regeringens side, en redegørelse for det videnskabelige grundlag og en garanti for, at de færøske myndigheders indstillinger følges i denne sag.

Endeligt svar

Dokumentdato:
12-06-2006
Modtaget:
12-06-2006
Omdelt:
12-06-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik