UDENRIGSMINISTERIET Den  24. oktober 2005                  Spørgsmål i Folketinget nr. S 270 af 12. oktober 2005   til skriftlig besvarelse fra Jeppe Kofoed (S)    Spørgsmål nr. S 270 fra Jeppe Kofoed (S) til udviklingsministeren: ”Vil ministeren oversende en opgørelse over den årlige samlede udviklingsbistand for henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Holland, Luxembourg, Finland og UK for årene 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 (som budgetteret i finanslov) med angivelse af de mest realistiske skøn hvor påkrævet, hvor samtlige tal både angives i absolutte tal (DKK eller USD) og i relative tal (procent af BNI), og i tilfælde af tekniske vanskeligheder ved udarbejdelsen vil ministeren da sende den sammen med en redegørelse for eventuelle mangler?”   Svar: OECD-landenes indrapportering af landenes bistand til OECDs Udviklingskomité, DAC, er de offentligt tilgængelige tal, som Udenrigsministeriet er i besiddelse af. Rapporteringen til DAC er for alle lande baseret på regnskabstal og ikke på budgetterede forpligtelser. De faktiske tal for udviklingsbistanden for de ønskede lande kan derfor udelukkende oplyses for 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004 (se tabel 1 og 2). Tabel 1: Årlig samlet udviklingsbistand for udvalgte OECD-donorlande (i  mio. USD) 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* Danmark Finland Holland Luxembourg Norge Storbritannien Sverige 1.664 371 3.135 123 1.264 4.501 1.799 1.634 389 3.172 139 1.346 4.579 1.666 1.643 462 3.338 147 1.696 4.924 2.012 1.748 558 3.981 194 2.042 6.282 2.400 2.037 655 4.235 241 2.200 7.836 2.722 * Årets priser og kurser. Faktisk indrapporterede regnskabstal til DAC af medlemslandene. Baseret på medlemslandenes indrapporterede regnskaber Tabel 2: Årlig samlet udviklingsbistand for udvalgte OECD-donorlande i pct. af BNI 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* Danmark Finland Holland Luxembourg Norge Storbritannien Sverige 1,06 0,31 0,84 0,71 0,76 0,32 0,80 1,03 0,32 0,82 0,76 0,80 0,32 0,77 0,96 0,35 0,81 0,77 0,89 0,31 0,84 0,84 0,35 0,80 0,81 0,92 0,34 0,79 0,85 0,35 0,74 0,85 0,87 0,36 0,78 * Faktisk opgjorte ODA-procenter som indrapporteret til DAC. Baseret på medlemslandenes indrapporterede regnskaber For så vidt angår de ønskede tal for 2005 og 2006 henvises til svaret på spørgsmål S276 af 12. oktober 2005.