Besvarelse af spørgsmål nr. S<DOCUMENT_START> 4245 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF).

 

Spørgsmål:

 

                   ”Hvad agter ministeren - i lyset af de fremkomne afsløringer af, at mellem 3 og 4 pct. af de til reparation indleverede computere fra virksomheder indeholder børnepornografiske billeder - at foretage sig over for de virksomheder, der bliver bekendt med, at ansatte har børnepornografisk materiale liggende på deres computere og undlader at melde de pågældende til politiet og mener ministeren i forlængelse heraf, at der er allerede i dag er tilstrækkelig lovhjemmel til at straffe de pågældende virksomheder?”

 

Svar:

 

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. S 4242 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF).