Dato:

29. maj 2006

Kontor:

Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret

J.nr.:

2006/4110-484

Sagsbeh.:

mur

Fil-navn:

Besvarelse S 4781

 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. S 4781 stillet af folketingsmedlem Ole Sohn (SF) til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 11. maj 2006

 

Spørgsmål:

 

”Vil ministeren oplyse, hvordan den administrativt fastsatte minimumsløn reguleres, som det er sædvanligt på det danske arbejdsmarked, herunder for alle offentligt ansatte?”

 

Svar:

 

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. S 4777 fra samme spørger.