Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

 

 

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

1

400.C.2-0

EUK

28. marts 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg kan oplyses, at Udenrigsministeriet den 26. marts 2007 har modtaget Kommissionens begrundede udtalelse nr. 2003/4765, SG-Greffe (2007) D/201433 af den 23. marts 2007 vedrørende restriktioner for fri udveksling af tjenesteydelser i forbindelse med sportsvæddemål. Det anføres, at Danmark ved en række bestemmelser i lov om visse spil, lotterier og væddemål har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 49.