Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

 

 

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

 

400.C.2-0

EUK

11. april 2007

 

 

Til orientering for Folketingets Europaudvalg kan oplyses,  at Udenrigsministeriet den 29. marts 2007 har modtaget Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2006/4103 (dokumentnr. SG-Greffe (2007) D/201854 af 28. marts 2007) vedr. visse bestemmelser i den danske skattelovgivning vedr. beskatning af udbyttebetalinger til ikke-hjemmehørende pensionsfonde.

Kommissionen anfører, at Danmark ikke helt har opfyldt sine forpligtelser i henhold til TEF artikel 56 og de tilsvarende artikler i EØS-aftalen, eftersom DK beskatter udbytter og renter modtaget af udenlandske pensionsfonde hårdere end udbytter og renter modtaget af danske pensionsfonde.