Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

 

 

 

Bilag

Journalnummer

Kontor

 

 

400.C.2-0

EUK

27. oktober 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Til orientering for Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, at Udenrigsministeriet den 19.oktober 2006 har modtaget Kommissionens begrundede udtalelse nr. 2006/0037 (dokumentnr. SG-Greffe(2006)D/206014.)

Kommissionen anfører, at Danmark ikke har gennemført Rådets direktiv 2003/122/Euratom af 22. december 2003 om lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder.