Folketingets Europaudvalg

 


 
 

København, den 1. marts 2007

Sagsnr.: 8856

FVM 422

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 31. januar 2007 udbedt sig besvarelse af følgende spørgsmål ad EUU alm. del nr. 17:

 

Spørgsmål ad EUU alm. del nr. 17:

”Ministeren bedes – som lovet på Europaudvalgets møde fredag d. 26. januar 2007 - oplyse, hvilke øvrige EU-lande der har bopælspligt på landbrugsejendomme.”

 

 

Endeligt svar:

 

Jeg kan – som lovet på Europaudvalgets møde fredag den 26. januar 2007 – oplyse, at der nu er kommet svar fra ambassaderne på den igennem Udenrigsministeriet iværksatte undersøgelse af hvilke øvrige EU-lande, der har en bopælspligt på landbrugs-ejendomme.

 

./.            Jeg vedlægger i den forbindelse notat af 28. februar 2007 om bopælspligt i EU-landene, samt oversigtsskema af 27. februar 2007 om de enkelte landes regler om bopælspligt.