Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2007

1. udkast

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om virksomheders oplysningspligt
vedrørende de forhold varer produceres under

[af Frank Aaen (EL) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 24. oktober 2006 og var til 1. behandling den 20. februar 2007. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <> møder.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Kim Andersen (V) fmd.  Jacob Jensen (V) Â  Kurt Kirkegaard (V) Â  Jens Hald Madsen (V) Â  Marion Pedersen (V) Â  Colette L. Brix (DF) nfmd.  Kim Christiansen (DF) Â  Per Ã˜rum Jørgensen (KF) Â  Jakob Axel Nielsen (KF) Â  Kim Mortensen (S) Â  Jens Christian Lund (S) Â  Niels Sindal (S) Â  Simon Pihl Sørensen (S) Â  Poul Erik Christensen (RV) Â  Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Â  Poul Henrik Hedeboe (SF) Â  Frank Aaen (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.


 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 16

Bilagsnr.

Titel

1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 16

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om kommentar til de afsnit i den britiske »Companies Act 2006« fra november 2006, som vedrører selskabernes pligt til at oplyse om miljømæssige og sociale forhold, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå