Folketingets Socialudvalg

Christiansborg

1240 København K

 

 

 

 

Hermed fremsendes foreløbigt svar på spørgsmål nr. 14, 15, 16 og 17, ad B130 (Alm. del) vedrørende: Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for blindes og svagsynedes deltagelse i alle samfundsforhold, stillet af Folketingets Socialudvalg den 5. juli 2007.

 

 

 

Brian Mikkelsen

 


Spørgsmål nr. 14, 15, 16, 17, ad B130

Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for blindes og svagsynedes deltagelse i alle samfundsforhold.

Skrivelse af 5. juli 2007.

 

Svar til Folketingets Socialudvalg fra kulturministeren.

 

Spørgsmål:

14:        ”Ministeren bedes redegøre for, hvilke muligheder blinde og stærkt svagsynede har for at få støtte til befordring inden for ministerens ressort i forbindelse med fritidsaktiviteter som sport, kulturtilbud, fritidsundervisning m.m.”

 

15:        ”Ministeren bedes oplyse, hvilke muligheder blinde og stærkt svagsynede har for at få tilgængelig litteratur, tidsskrifter og materiale til erhvervsbrug på henholdsvis lyd, punktskrift og storskrift fra Danmarks Blindebibliotek, og ministeren bedes herunder oplyse antallet af nye titler fordelt på de nævnte materialer og medier i årene 2001-2006.”

 

16:        ”Ministeren bedes redegøre for Danmarks Blindebiblioteks procentvise fordeling af udgifter til administration, produktion af skønlitteratur, produktion af tidsskrifter og produktion af erhvervsmaterialer i perioden 2001 – 2006, og herunder med en særskilt henvisning til eventuel midlertidig finansiering.”

 

17:        ”Ministeren bedes redegøre for mulighederne for, omfanget af og eventuelle begrænsninger i forhold til udveksling af materialer på lyd, punktskrift og storskrift mellem henholdsvis Danmarks Blindebibliotek, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refsnæs og SU-styrelsens entreprenører på området.”

 

Svar:

Jeg har bedt Danmarks Blindebibliotek om at fremkomme med en række faktuelle oplysninger til brug for besvarelse af spørgsmålene. Jeg fremsender et endeligt svar, når disse oplysninger foreligger.