Europaudvalget 2005-06
KOM (2006) 0036 Bilag 4
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
6. april 2006
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Finansministeriets
notat vedrørende aftale mellem formandskabet og Europa-Parlamentet om
de finansielle perspektiver.