Finansudvalget 2006-07
KOM (2006) 0099 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
12. april 2007
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Finansmini-
steriets orienterende notat vedrørende vedtagelse af afgørelsen om EU’s
egne indtægter. Afgørelsen forventes godkendt som a-punkt på rådsmø-
det (landbrug og fiskeri) den 16. april 2007. Sagen har været forelagt
FEU som led i den samlede pakke om EU’s finansielle perspektiver
2007-2013. Afgørelsen skal efterfølgende ratificeres i samtlige medlems-
lande.