Trafikudvalget 2006-07
KOM (2006) 0785 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
19. januar 2007
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Transport- og
Energiministeriets nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til
Europaparlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning
(EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur
KOM(2006) 785 endelig.