Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2005-06
KOM (2006) 0153
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
3. juli 2006
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministe-
riets besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2006) 0153 af 30. juni 2006.