Forslag til forordning om kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  NB Forslaget trukket tilbage - meddelelse fra april 2013

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20060399.pdf

Ændret forslag

SEK20060949.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
17.07.2006
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
CNS/2006/0135
Beslutningsprocedure:
Høringsprocedure - CNS
Retsgrundlag:
Art. 81, stk. 3 TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om forslaget om ændring af skilsmissereglernes betydning for den materielle regulering af skilsmissereglerne, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 11.09.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 168

2007-08 (2. samling)

Spm. om hvorledes regeringen vil håndtere forslaget til forordning om lovvvalgsregler i ægteskabssager (ROM III) og sikre danske borgeres interesser, til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 17.04.2007 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

Spørgsmål 2

2006-07

Spm. om at gennemtvinge en skilsmisse på EU-vilkår, hvor ingen af parterne har statsborgerskab i et EU-land, ,til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 09.10.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 1

2006-07

Spm. om udfaldet i internationale ægteskabssager efter henholdsvis gældende regler og efter retstilstanden, hvis forordning gennemføres, til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 09.10.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 2

2006-07

Spm. om oversigt over forslaget sidestillet med Bruxelles II-forordningen 09.10.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 3

2006-07

Spm. om fordele og ulemper ved at regulere området gennem konventioner 09.10.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 4

2006-07

Spm. om tidsplan for forslagets videre behandling, til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 09.10.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 5

2006-07

Vil udenrigsministeren konkretisere, hvilke problemer der sigtes til, når det i notat Kom (2006) 0399 – bilag 1 oplyses, at det ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne at skabe klare retlige rammer for ægteskabers indgåelse i EU? 25.08.2006 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 6706

2005-06

Det overordnede formål med Kommissionens forslag er at skabe klare og udtømmelige retlige rammer for behandlingen af grænseoverskridende sager om separation eller skilsmisse inden for EU.

Grundet det danske retsforbehold deltager Danmark ikke i vedtagelsen af forslaget og vil heller ikke være bundet af den vedtagne retsakt.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Orienteringsnotat om væsentlige sager på justitsministeriets område under spansk formandskab 1. halvår 2010 29.01.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 209

2009-10

Notat om større væsentlige EU-sager på justitsministeriets område, under det svenske EU-formandsskab 21.07.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 509

2008-09

EUU alm. del - svar på spørgsmål 168, fra udenrigsministeren 07.10.2008 Endeligt svar

EUU alm. del

2007-08 (2. samling)

Spm. om forslaget om ændring af skilsmissereglernes betydning for den materielle regulering af skilsmissereglerne, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 11.09.2008 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 168

2007-08 (2. samling)

Væsentlige EU-sager på Justitsministeriets område, der må forventes at komme op under det franske formandskab (2. halvår 2008) 14.08.2008 Notat

EUU alm. del

Bilag 399

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 24-25/7-08 - justitsdelen 31.07.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

Bilag 6

2007-08 (2. samling)

2887. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 24.-25. juli 2008 24.07.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

2007-08 (2. samling)

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde RIA 24-25/7-08 - justitsdelen 16.07.2008 Notat

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

Bilag 4

2007-08 (2. samling)

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde RIA 24-25/7-08 - justitsdelen 10.07.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 5.-6/6-08 - justits- og forsvarsdelen 25.06.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 5-6/6-08

Bilag 8

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/5-08 17.06.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 315

2007-08 (2. samling)

2873. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 5.–6. juni 2008 05.06.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 5-6/6-08

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 5-6/6-08 - justitsdelen 22.05.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 5-6/6-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/11-07 18.12.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 49

2007-08 (2. samling)

2838. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 6.-7. december 2007 Formand Rui PEREIRA Portugals indenrigsminister Alberto COSTA Portugals justitsminister 07.12.2007 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/12-07 - justitsdelen 22.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

EUU 2794 – Svar på spørgsmål 2, fra udenrigsministeren 15.05.2007 Endeligt svar

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

2006-07

Redegørelse for rådsmøde nr. 2794 RIA 19-20/4-07 - Justitsministeriets del 08.05.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

Bilag 6

2006-07

Redegørelse for rådsmøde nr. 2794 vedr. RIA 19-20/4-07 03.05.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

Bilag 5

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 13/4-07 26.04.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 308

2006-07

Spm. om hvorledes regeringen vil håndtere forslaget til forordning om lovvvalgsregler i ægteskabssager (ROM III) og sikre danske borgeres interesser, til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 17.04.2007 Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

Spørgsmål 2

2006-07

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 19-20/4-07 – pkt. 1-14 04.04.2007 Samlenotat

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

Bilag 2

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 6/10-06 24.10.2006 Referat

EUU alm. del

Bilag 28

2006-07

Spm. om at gennemtvinge en skilsmisse på EU-vilkår, hvor ingen af parterne har statsborgerskab i et EU-land, ,til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 09.10.2006 Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 1

2006-07

EUU KOM (2006) 0399 - Svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 30.10.2006 Endeligt svar

Svar på KOM (2006) 0399

Spørgsmål 1

2006-07

Spm. om udfaldet i internationale ægteskabssager efter henholdsvis gældende regler og efter retstilstanden, hvis forordning gennemføres, til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 09.10.2006 Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 2

2006-07

EUU KOM (2006) 0399 - Svar på spm. 2. fra udenrigsministeren 30.10.2006 Endeligt svar

Svar på KOM (2006) 0399

Spørgsmål 2

2006-07

Spm. om oversigt over forslaget sidestillet med Bruxelles II-forordningen 09.10.2006 Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 3

2006-07

EUU KOM (2006) 0399 - Svar på spm. 3, fra udenrigsministeren 30.10.2006 Endeligt svar

Svar på KOM (2006) 0399

Spørgsmål 3

2006-07

Spm. om fordele og ulemper ved at regulere området gennem konventioner 09.10.2006 Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 4

2006-07

EUU KOM (2006) 0399 - Svar på spm. 4, fra udenrigsministeren 30.10.2006 Endeligt svar

Svar på KOM (2006) 0399

Spørgsmål 4

2006-07

Spm. om tidsplan for forslagets videre behandling, til udenrigsministeren, kopi til familie- og forbrugerministeren 09.10.2006 Udvalgsspørgsmål

KOM (2006) 0399

Spørgsmål 5

2006-07

EUU KOM (2006) 0399 - Svar på spm. 5, fra udenrigsministeren 30.10.2006 Endeligt svar

Svar på KOM (2006) 0399

Spørgsmål 5

2006-07

Udtalelse til COSAC 06.10.2006 Meddelelse

KOM (2006) 0399

Bilag 6

2006-07

Internt dokument 05.10.2006 Meddelelse

KOM (2006) 0399

Bilag 4

2006-07

Høringssvar, materialesamling samt overheads brugt på det interne ekspertmøde med familie- og forbrugerministeren fredag den 29/10-06 05.10.2006 Meddelelse

KOM (2006) 0399

Bilag 5

2006-07

Svar på spm. nr. S 6706 12.09.2006 Endeligt svar

Svar på S 6706

2005-06

Internt ekspertmøde om EU-forordning om lovvalg i ægteskabssager den 29/9-06 11.09.2006 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 406

2005-06

Grundnotat om kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager 05.09.2006 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2006) 0399

Bilag 3

2006-07

Gennemgang af Kommissionens forslag om lovvalg i ægteskabssager 05.09.2006 Info note

Info-note

I 69

2005-06

Subsidiaritetstest af forslag til forordning om lovvalg i ægteskabssager 01.09.2006 Meddelelse

KOM (2006) 0399

Bilag 2

2006-07

Vil udenrigsministeren konkretisere, hvilke problemer der sigtes til, når det i notat Kom (2006) 0399 – bilag 1 oplyses, at det ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne at skabe klare retlige rammer for ægteskabers indgåelse i EU? 25.08.2006 § 20-spørgsmål

S 6706

2005-06

Subsidiaritetsnotat om ændring af forordning om kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager 23.08.2006 Subsidiaritetsnotat

KOM (2006) 0399

Bilag 1

2006-07

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik