KOM (2006) 0399, spørgsmål 2

Til:
udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Kopi til:
familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (KF)
Dato:
09-10-2006
Samling:
2006-07
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes - i fortsættelse af den tekniske gennemgang den 29. september 2006 af forslag til forordning om lovvalg i ægteskabssager (KOM (2006) 0399) - tilsende udvalget en række realistiske eksempler, som belyser, hvilket udfald internationale ægteskabssager vil få efter henholdsvis gældende regler og efter retstilstanden, hvis forordningen gennemføres, med hensyn til såvel spørgsmålet om, i hvilken medlemsstat sagen skal bedømmes, som spørgsmålet om, hvilken stats lovgivning sagen skal behandles efter. Der skal i eksemplerne ses bort fra det danske forbehold.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik