Retsudvalget 2006-07
KOM (2006) 0399
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
30. oktober 2006
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Ministeriet
for Familie- og Forbrugeranliggenders besvarelse af spørgsmål nr. 3 ad
KOM(2006) 0399 af 9. oktober 2006.