Folketinget — Miljø- og Planlægningsudvalget

Christiansborg, den 28. februar 2007

 

 

 

 

Til

                   udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

 

Ad

L 148             Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Revision af detailhandelsbestemmelserne).

Af miljøministeren (Connie Hedegaard).

 

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

 

Udvalget fastlagde på sit møde den 28. februar 2007 følgende tidsplan for behandlingen af lovforslaget:

 

Fredag den 16. marts 2007         Lukning for spørgsmål

Fredag den 30. marts 2007         Frist for besvarelse af spørgsmål

Onsdag den 11. april 2007          Politisk drøftelse

Fredag den 13. april 2007           Frist for indlevering af politiske bemærkninger (betænkningsbidrag)

Onsdag den 18. april 2007         Afgivelse af betænkning

 

 

 

Med venlig hilsen

Klaus Andersen,

udvalgssekretær.