L 178 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.
(Gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed m.v.).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Bilag 5

Samling: 2006-07

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Dokumentdato:
13-04-2007
Modtaget:
13-04-2007
Omdelt:
13-04-2007

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik