Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Christiansborg, den 11. oktober 2006

Til

                      udvalgets medlemmer og stedfortrædere

 

 

 

Ad

L 40 – Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber samt ændring af delegationsbestemmelser mv. i en række love på natur – og miljøområdet)

Af miljøministeren (Connie Hedegaard).

 

 

 

 

 

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

 

Udvalget fastlagde på sit møde den 11. oktober 2006 følgende tidsplan for behandlingen af lovforslaget.

 

Fredag den 27. oktober:                             Lukning for spørgsmål

 

Mandag den 6. november:                          Frist for besvarelse af spørgsmål

 

Onsdag den 8. november:                           Politisk drøftelse

 

Fredag den 10. november:                          Frist for indlevering af politiske bemærkninger (betænkningsbidrag)

 

Onsdag den 15. november:                         Afgivelse af betænkning

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Andersen,

udvalgssekretær.