ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

 

 

 

27. april 2007

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

 

Tlf.           33 92 33 50

Fax          33 12 37 78

CVR-nr.   10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk

 

 

 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr.<DOCUMENT_START> 13 af 13. april 2007 fra Folketingets Boligudvalg vedrørende forslaget til lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering. (Byggeskadeforsikring) (L 177).

 

 

Spørgsmål 13:

Vil ministeren være indstillet på at stille ændringsforslag, der vil imødekomme ovennævnte spørgsmål, og i givet fald på hvilke områder?

 

Svar:

Som det fremgår af mine svar på spørgsmål 1-12 er jeg indstillet på, at stille ændringsforslag på to områder.

 

Det ene ændringsforslag vedrører de byggerier, der skal være omfattet af en obligatorisk byggeskadeforsikring, jf. lovforslagets § 25 A, stk. 3.

 

Der stilles ændringsforslag om, at der skal være en forsikringspligt for sælgeren i alle de tilfælde, hvor en forbruger køber et nybygget hus som en samlet pakke fra en professionel. Dvs. de tilfælde hvor den professionelle bygherre vil stå for byggeprocessen, og dermed indgår aftalerne med de håndværkere, der skal opføre huset. Det betyder, at de byggerier der vil blive omfattet af en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring efter ændringsforslaget, er de tilfælde, hvor en forbruger køber grund og hus af den samme virksomhed og de tilfælde, hvor forbrugeren vælger at købe en grund, for derefter at få et firma til at opføre et hus på grunden.

 

Jeg kan henvise til besvarelsen af spørgsmål 1-3 vedrørende baggrunden for ændringen.

 

Det andet ændringsforslag vedrører byggeskadeforsikringens forhold til andre forsikringer, jf. lovforslagets § 25 B, stk. 4.

 

Der stilles ændringsforslag om, at byggeskadeforsikringen skal gå forud for andre tingsforsikringer.

 

Jeg kan henvise til besvarelsen af spørgsmål 8 vedrørende baggrunden for ændringen.