Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato             8. december 2006

J. nr.           200-8

  

 

Trafikudvalget har i brev af 29. november 2006 (L 36) stillet mig følgende spørgsmål 16, som jeg hermed skal besvare.

 

Spørgsmål nr.  16:

 

"Vil det foreliggende lovforslag skabe sikkerhed for, at der skabes fair vilkår lufthavnene imellem, når der henses til administrationsgrundlaget, samt mulighederne for evt. kommunale tilskud til enkelte eller grupper af flyselskaber?"

 

Svar:

 

Der henvises til mine tidligere besvarelser af spørgsmål 2 og 13 (L36).

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Flemming Hansen