Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato             20. februar 2007

J. nr.           200-8

  

 

Trafikudvalget har i brev af 9. februar 2007 stillet mig følgende spørgsmål 21, som jeg hermed skal besvare.

 

Spørgsmål nr.  21:

 

" På baggrund af oversendelsen af høringssvaret fra Økonomi- og Erhvervsministeriet bedes ministeren foranledige, at Forbrugerrådet anmodes om en ny udtalelse vedr. L 36.”

Svar:

I forbindelse med at L 36 forslaget til ændring af lov om luftfart (Lufthavnstakster, tilsyn, forsikring, tavshedspligt, lønindeholdelse for manglende betaling og internationale vedtagelser på engelsk m.v.) blev sendt i høring, afgav Forbrugerrådet et høringssvar.

Jeg finder ikke grundlag for at iværksætte en fornyet høringsrunde af enkelte udvalgte virksomheder og interesseorganisationer på dette stadie i lovprocessen.

Jeg skal i øvrigt henvise til mit brev af 15. februar 2007 til Trafikudvalget om udmøntningen af administrationsgrundlaget for L 36.

  Med venlig hilsen

 

 

Flemming Hansen